GSS CERT: wysokiej jakości offsety śladu węglowego
WE REPAY THE CLIMATE DEBT
Problem z którym się mierzymy:
GLOBALNE OCIEPLENIE POWODUJĄCE
ZMIANY KLIMATU ZIEMI
Wzrost średniej temperatury powietrza w atmosferze Ziemi o
1,01°C

od 1880 r.
Wzrost średniej anomalii temperatury powierzchni oceanów o
0,7°C

w ciągu 100 lat.
Globalne ocieplenie
Jak realny jest to problem
Wylesianie
w przeciągu ostatniej dekady roczne zmiejszenie powierzchni lasów na świecie wyniosło
4,7 mln ha

Oznacza to że Ziemia rocznie traci "jedną Danię lasu"
Spadek bioróżnorodności
Liczebność populacji płazów, ptaków, ryb, ssaków i gadów spadła o
68%

w ciągu ponad 4 dekad
Średnia liczba zanotowanych przypadków bielenia rafy koralowej wzrosła z 8 przypadków rocznie w latach 80-tych XX w. do
26

przypadków rocznie w ciągu ostatniej dekady
Topnienie lodowców
Średnia pokrywa lodowa na Morzu Arktycznym zmniejszyła się o
40%

od 1980 r.
Globalne ocieplenie
Co je spowodowało?
Wzrost światowej populacji
Na ziemii jest
8 razy

więcej ludzi niż 200 lat temu
Industrializacja i globalizacja
Produkcja przemysłowa wzrosła
20 -krotnie

w ciągu ostatnich 100 lat
Emisja gazów cieplarnianych
Stężenie CO2 w atmosferze osiągnęło
418 ppm

i jest niemal 2 razy wyższe niż średnia w historii Ziemi.
Globalne ocieplenie
CO SIĘ STANIE GDY NIE ZAREAGUJEMY?
Wzrost temperatury
0,63 °C

Roczna globalna emisja gazów cieplarnianych w 2021 r. = 36,4 mld ton CO2e. Każde 1000 Gt emisji CO2 = wzrost temperatury o 0,63°C.
Dojdziemy do tego punktu w 2049 roku.

Każdego roku działalność człowieka powoduje ponad 36 mld ton emisji CO2e. Jeśli nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych, do 2049 r. spowodujemy wzrost globalnej temperatury powierzchni Ziemi o 0,63°C.

Wzrost poziomu oceanów
1 m
Światowy średni poziom oceanów może wzrosnąć aż o 1 metr do 2100 r. i do 5 metrów do 2150 r.
Ekstremalne upały i susze
40 razy
Częstotliwość ekstremalnych zjawisk temperaturowych, które w przeszłości występowały 2 razy w ciągu stulecia, wzrośnie do 80 razy na stulecie. Doprowadzi to do 4 razy częstszych susz.
Migracja spowodowana zmianami klimatu
216 mln
Do 2050 r. ponad 216 mln osób może zostać zmuszona do migracji w granicach swoich państw z powodu zmian klimatycznych.
Globalne ocieplenie
JAKIE DZIAŁANIA PODJĘTO?
Rio de Janeiro
Brazylia
1992 r.
Międzynarodowe działania na rzecz zmian klimatu nabrały tempa 30 lat temu, kiedy 175 krajów podpisało w 1992 r. deklarację z Rio w sprawie środowiska i rozwoju.
Kioto
Japonia
1997 r.
W 1997 r. międzynarodowe porozumienie Protokół z Kioto ustanowiło ogólnoświatowe mechanizmy redukcji emisji Wspólnego Mechanizmu Wdrożeń (JI) i Czystego Rozwoju (CDM).
1 mld
ton
Mechanizm CDM - suma średnich rocznych redukcji emisji GHG wszystkich projektów w krajach rozwijających się to ponad 1 mld ton CO2e. To ekwiwalent rocznych emisji Francji i Niemiec.
648
projektów
Mechanizm JI - 648 projektów redukcyjnych zrealizowanych w krajach uprzemysłowionych.
Od tego czasu powstało 17 międzynarodowych i regionalnych systemów handlu uprawnieniami do emisji, obejmujących 35 krajów odpowiedzialnych za ponad 40% światowych emisji CO2.
Paryż
Francja
2016 r.
W 2016 r. 193 kraje ratyfikowały porozumienie paryskie, w którym wyznaczono cele: utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej i osiągnięcie bezemisyjności do 2050 r.
97%

84%

53%

97,5% stron członkowskich UNFCCC podpisało porozumienie paryskie.
84% państw zadeklarowało krajową kontrybucje w redukcję emisji GHG (INDC).
53% wynosi poziom redukcji emisji GHG w złożonych deklaracjach NDC.
Deklaracje
2020 r.
Przez ostatnią dekadę zdecydowana większość wiodących światowych firm podjęła działania w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego i osiągnięcia zeroemisyjności.
ponad
60
firm
ponad
2000
firm
20%
Tylko w 2020 r. ponad 60 międzynarodowych firm zadeklarowało, przyjęcie firmowej strategii zmierzającej do osiągnięcia zeroemisyjności w najbliższych dekadach.
Ponad 2000 firm na całym świecie zadeklarowało wdrożenie planu zeroemisyjności.
20% największych przedsiębiorstw na świecie zapowiedziało osiągnięcie zeroemisyjności.
Przed nami jeszcze wiele starań...
Globalne ocieplenie
Jak możesz stać się częścią lepszego jutra?
Możesz stać się częścią globalnych wysiłków na rzecz zmiany klimatu