kompensacja
Skompensuj swoje emisje

Twoja firma stoi przed zadaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych, a Ty nie wiesz jak to zrobić? 

Kompensacja emisji w ramach Systemu GSS jest prostsza niż myślisz.

Kompensacja emisji krok po kroku

Oto kroki, które są przed Tobą, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w Twoim przedsiębiorstwie:

 1. Policz ślad węglowy
  Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć jest oszacowanie emisji GHG generowanej w ramach działalności Twojej firmy. Kalkulacja śladu węglowego wg metodologii określonej w normie ISO 14 067 pozwoli Ci oszacować, jak duży jest wpływ Twojej firmy na zmiany klimatu.
 2. Ustal poziom kompensacji
  Kolejnym krokiem jest, w oparciu o poziom generowanej w przedsiębiorstwie emisji, ustalenie poziomu emisji, która ma podlegać kompensacji. Offset może dotyczyć całości lub części emisji generowanej w firmie w ciągu roku.
  Część firm decyduje się na jeszcze większy wkład w ochronę klimatu. W tych przypadkach offset jest dokonywany w wysokości przekraczającej generowane w procesach gospodarczych przedsiębiorstwa emisje. Niektóre z firm decydują się na offset 2x lub 10x własnego śladu węglowego.
 3. Ustal rodzaj jednostek
  Do kompensacji emisji możesz wybrać konkretny rodzaj jednostek redukcji. Pozwoli Ci to wsparcie konkretnego projektu lub technologii. Obecnie System GSS Cert umożliwia wybór spośród jednostek redukcji emisji zredukowanej (GSS-red), unikniętej oraz pochłoniętej (GSS-seq).
 4. Ustal cenę i podpisz umowę
  Wspólnie ustalamy proponowaną cenę zakupu jednostek redukcji oraz regulujemy to stosowną umową.
 5. Dokonaj transakcji i otrzymaj jednostki redukcji emisji
  Dzięki narzędziom systemu oraz pomocy naszego brokera, dokonasz transakcji zakupu jednostek. Po zakończonej transakcji jednostki zostaną przypisane do Twojego rachunku w rejestrze.
 6. Kompensuj emisje GHG
  Otrzymane na rejestr jednostki mogą zostać wykorzystane do kompensacji emisji GHG powstałej w Twoim przedsiębiorstwie.
 7. Otrzymaj certyfikat umorzenia
  Częściowa kompensacja emisji w Twojej firmie pozwoli na zredukowanie śladu węglowego. Kompensacja całości emisji sprawi, że firma stanie się zeroemisyjna. Potwierdzeniem przypisania i umorzenia jednostek redukcji jest certyfikat.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli:

 • jesteś zainteresowany kompensacją emisji gazów cieplarnianych,
 • szukasz jednostek redukcji emisji celem ich umorzenia,
 • chcesz zredukować swój ślad węglowy,
 • Twoja firma przyjęła strategię osiągnięcia zeroemisyjności,
 • zastanawiasz się jak ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko swojego przedsiębiorstwa,
 • szukasz sposobu na stanie się częścią globalnych wysiłków na rzecz zmiany klimatu,
 • chcesz dowiedzieć się więcej o naszym systemie,
 • jesteś przekonany by zrobić z nami krok do bezemisyjnego świata,