Jak to działa
Dług klimatyczny

Efektem wielu lat międzynarodowych starań UNFCCC o efektywne działania na rzecz klimatu jest aktywne uczestnictwo coraz większej liczby podmiotów zmierzającej do zmniejszenia swojego śladu węglowego. 
Pierwszy raz w historii Porozumienie Paryskie zrzesza niemal wszystkich członków społeczności międzynarodowej. Szybko, do działań państw dołączyły także przedsiębiorstwa i obywatele.

Redukcja emisji GHG - czas na firmy

Idea zrównoważoności w ramach polityki CSR, kalkulacja śladu węglowego i kompensacja emisji, koncepcja raportowania pozafinansowego stały się narzędziami, dzięki którymi największe przedsiębiorstwa zaczęły mieć realny wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu.

W ciągu ostatnich kilku lat kilkaset globalnych międzynarodowych korporacji ogłosiło strategiczne dążenia do osiągnięcia zeroemisyjności w perspektywie najbliższych dekad.

Sposoby obniżenia emisji w firmach

Ciągłą poprawę w zmniejszaniu śladu węglowego można osiągnąć na kilka sposobów. Pierwszym sposobem są inwestycje CAPEX zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, czy optymalizacji procesów produkcyjnych. Drugą możliwością jest wymiana paliwa lub źródła energii stosowanych w procesach firmy. 

Jednak, zarówno przejście na OZE, jak i kosztowne i czasochłonne inwestycje CAPEX nie zawsze są możliwe. Co więcej, nie wszystkie emisje generowane w wyniku procesów biznesowych można tak łatwo zredukować. Na szczęście istnieje inny godny zaufania sposób na osiągnięcie neutralności klimatycznej bez redukcji emisji w ramach wewnętrznych procesów firmy. 

Bycie neutralnym klimatycznie jest również możliwe poprzez kompensację wszelkich emisji redukcją emisji pochodzącą z projektów, które już to zrobiły (offset). 

Rozwiązanie takie umożliwia uczestnictwo w Systemie GSS Cert. O tym jak funkcjonuje system tłumaczą poniższe punkty.

Spłać swój dług klimatyczny krok po kroku
 1. Wybudowanie biogazowni
  Inwestor realizuje budowę biogazowni – instalacji produkującej energię elektryczną i ciepło z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych.
 2. Funkcjonowanie biogazowni
  Funkcjonowanie biogazowni przyczynia się dywersyfikacji źródeł pochodzenia energii elektrycznej, na terenie na którym funkcjonuje, produkując ekologiczną energię i ciepło.
 3. Tworzenie efektu klimatycznego
  Instalacja osiąga potrójny efekt klimatyczny. Po pierwsze, wkład paliwowy jest odpadem, który jest skutecznie zagospodarowany. Po drugie, produkowana jest zielona energia. Po trzecie, zagospodarowanie odpadów organicznych powoduje uniknięcie emisji GHG, która powstałaby przy ich degradacji.
 4. Przystąpienie biogazowni do systemu GSS Cert
  Warunkiem uczestnictwa w Systemie jest opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu monitorowania danych źródłowych zgodnie z wymaganiami systemu oraz przeprowadzenie walidacji tego systemu i instalacji przez zewnętrznego walidatora.
 5. Wytworzenie jednostek redukcji emisji
  Na podstawie systemu monitorowania danych w systemie wytworzone są jednostki emisji redukcji, poświadczające unikniętą emisję GHG.
 6. Wykorzystanie jednostek do kompensacji emisji w innej firmie
  Jednostki powstałe w wyniku działalności biogazowni mogą, drogą transakcji kupna-sprzedaży, zostać przeniesione na rejestr firmy zainteresowanej kompensacją emisji a następnie wykorzystane do umorzenia emisji GHG.
 7. Reinwestycja środków na rozwój pro-klimatycznych projektów
  Środki pochodzące z transakcji przeznaczane są na kolejne projekty zmniejszające negatywny wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu.