O GSS CERT
Ogłoszenie o konsultacjach w ramach systemu GSS Cert
Konsultacje w ramach systemu

Raszyn, 14.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W RAMACH SYSTEMU GSS CERT

GSS S.A. – administrator Systemu GSS CERT, dobrowolnego programu offsetowego dla projektów należących do sektora LULUCF i biogazowni – zaprasza do udziału w konsultacjach, prowadzonych w ramach Systemu. Celem procedury konsultacji jest przedstawienie aktualnych procedur i mechanizmów objętych Systemem, jak również umożliwienie złożenia uwag i propozycji dotyczących rozwoju Systemu.
Rozpoczynając konsultacje Systemu, GSS S.A. uwzględnia konieczność dostosowywania się polskiej gospodarki do celów, wynikających z Europejskiego Prawa o Klimacie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2021/1119) oraz propozycji legislacyjnych, składających się na Europejski Zielony Ład (New Green Deal).

  1. GSS S.A. jest spółką założoną przez polskich inwestorów oraz specjalistów z zakresu ekonomii, informatyki i prawa. GSS S.A. jest pierwszym członkiem IETA (International Emissions Trading Association) z Europy Środkowo-Wschodniej posiadającym własny system unikniętych i pochłoniętych emisji oraz rejestr offsetów. IETA jest niezależną organizacją typu non-profit, utworzoną w 1999 r. w celu ustanowienia funkcjonalnych międzynarodowych ram dla handlu redukcjami emisji gazów cieplarnianych oraz wspierania międzynarodowej współpracy w zakresie handlu emisjami.
  2. Przedstawienie procedur i mechanizmów Systemu GSS CERT odbędzie się w dniach 01 i 02 grudnia 2022 r., w godzinach 9.00-16.00, w biurze GSS S.A.: Słowikowskiego 81 (Hala nr 3), 05-090 Raszyn.
    Po przedstawieniu Sytemu, członkowie Rady Naukowej, Zarząd oraz specjaliści zaproszeni przez GSS S.A. będą odpowiadali na pytania uczestników.
  3. Konsultacje są otwarte dla wszystkich organów administracji przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zainteresowanych działaniami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.
  4. W konsultacjach wezmą udział członkowie Rady Naukowej GSS, Zarząd oraz specjaliści zaproszeni przez GSS S.A.
  5. Uczestnikom konsultacji zostaną udostępnione formularze, umożliwiające złożenie uwag i propozycji dotyczących rozwoju Systemu.
  6. Uwagi i propozycje mogą być składane w terminie 14 dni od przeprowadzenia konsultacji. W terminie do 28 dni od przeprowadzenia konsultacji, GSS S.A. przedstawi na swojej stronie internetowej raport, dotyczący zgłoszonych uwagi i propozycji.
  7. W sprawach dotyczących konsultacji można kontaktować się z Panią Pauliną Kudelską: [email protected], tel. +48 530-230-305.