5 listopada, 2022

GSScert członkiem IETA

GSS CERT został członkiem International Emissions Trading Association (IETA), wiodącego stowarzyszenia biznesowego non-profit, działającego na rzecz utworzenia funkcjonującego rynku emisjami.​

Przystąpienie do IETA pozwoli GSS na włączenie się w międzynarodowe wysiłki zmierzające do stworzenia efektywnych, rynkowych systemów handlu emisjami dwutlenku węgla oraz do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Członkami IETA są instytucje finansowe, brokerzy węgla i handlowcy, konsultanci, dostawcy energii i prądu, przemysł, kancelarie prawne, standardy i rejestry, jak również dostawcy technologii, tacy jak ClimateTrade.

Stowarzyszenie powołało szereg grup roboczych, które analizują rynek i proponują nowe polityki i protokoły dotyczące leśnictwa, REDD+, rynków dobrowolnych, nadzoru nad rynkiem oraz tego, jak decyzje w USA i UE wpływają bezpośrednio i pośrednio na graczy i inwestorów.

W artykule:
Podziel się:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram