Jednostki offsetowe GSS CERT

Jednostki GSS tworzone są w ramach projektów na podstawie sformalizowanych zasad Systemu GSS CERT

01.

Zewnętrznie weryfikowane

Każda tona offsetu jest weryfikowana przez niezależnego międzynarodowego weryfikatora.

02.

Zgodność ze standardami

Offsety są zgodne z prawem UE, standardami IPCC, CDM oraz normami ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065.

03.

Transparentność

System GSS CERT jest systemem następnej generacji, wykorzystującym narzędzia IT do śledzenia pełnego cyklu życia offsetów.

Charakterystyka jednostek GSS

W ramach Systemu GSS CERT funkcjonują 2 typy jednostek kompensacji – każda odpowiadająca ekwiwalentowi emisji 1 tony CO2.
W zależności od projektu i działania, którego dotyczą, jednostki oznaczane są dodatkowy 3-literowym znacznikiem: GSS-red i GSS-seq.

Typy jednostek GSS:
Rodzaj emisji:
Źródło pochodzenia:
biogas
las
pole

GSS-seq – jednostka reprezentująca pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji gazów cieplarnianych w procesie biologicznym z wykorzystaniem procesów naturalnych.

sekwestrowana

Rodzaj: sekwestrowana

Rok powstania offsetu:
2019
2020
2021

GSS-red – jednostka reprezentująca redukcję lib uniknięcie emisji gazów cieplarnianych.

pochłonięta

uniknięta

Rodzaj: pochłonięta lub uniknięta

Lokalizacja:
PL
SK
CZ
Kryteria zrównoważonego rozwoju:

Czym jest jednostka GSS

Jednostki GSS tworzone są w ramach projektów realizowanych przez Uczestników Systemu, na podstawie sformalizowanych zasad Systemu GSS CERT. Warunkiem powstania Jednostki GSS jest pozytywny wynik weryfikacji Projektu, prowadzonej przez niezależnego Weryfikatora. Warunkiem powstania Jednostki GSS jest potwierdzenie, że doszło do spełnienia warunku dodatkowości.

Każda Jednostka GSS potwierdza, że w ramach danego projektu doszło do redukcji emisji GHG albo wzrostu pochłaniania GHG w ilości jednej (1) tony metrycznej ekwiwalentu CO2.

Cechy jednostek GSS

Każda jednostka offsetowa GSS:

  • jest unikalna i identyfikowana poprzez indywidualny i niepodlegający zmianie numer seryjny,
  • jest zbywalna – w szczególności może podlegać sprzedaży między przedsiębiorstwami, aż do momentu umorzenia Jednostki;
  • może być umorzona na rzecz właściciela Jednostki albo na rzecz wybranego przez niego podmiotu trzeciego;
  • jest bezterminowa – obrót Jednostką albo jej umorzenie nie jest ograniczone w czasie.
Każdy projekt realizowany w ramach systemu GSS CERT i każda jednostka offsetowa realizuje co najmniej 3 cele zrównoważonego rozwoju.

Typy jednostek GSS

GSS CERT wykorzystuje technologię blockchain do rejestrowania i utrwalania danych o każdej Jednostce GSS. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain utrwalane są wszystkie istotne dane: od momentu przystąpienia Uczestnika do Systemu GSS CERT, poprzez walidację projektu, proces monitorowania, weryfikacji i tworzenie Jednostki GSS, po wszelkie zmiany właściciela Jednostki GSS i oraz umorzenia Jednostki GSS. Niezmienność danych opisanych technologią blockchain gwarantuje pewność obrotu Jednostkami GSS.

Ze względu na różny charakter projektów objętych Systemem GSS CERT, występują 3 typy Jednostek GSS. Każdy typ oznaczany jest trzyliterowym znacznikiem:

  • GSS-red – jednostka reprezentująca redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych
  • GSS-seq – jednostka reprezentująca pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji gazów cieplarnianych w procesie biologicznym z wykorzystaniem procesów naturalnych
  • GSS-tec – jednostka reprezentująca pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji gazów cieplarnianych w procesie mechanicznym/chemicznym z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych