Kup offset

01.

Powiedz nam ile offsetów potrzebujesz

Jeżeli nie posiadasz wyliczonego śladu węglowego, możemy skierować Cię do jednego z naszych zaufanych partnerów wykonujących takie usługi.

02.

Otrzymaj od nas ofertę

Otrzymasz od nas ofertę zgodnie ze swoimi wymaganiani oraz dla określonej ilości offsetów.

03.

Określimy warunki transakcji

Określimy warunki współpracy. Dla dużych zamówień określimy szczegóły transakcji.

04.

Otrzymasz konto w systemie GSS IT

Będziesz mógł zarządzać swoimi Jednostkami GSS, w tym będziesz mógł podjąć decyzję o ich umorzeniu (wykorzystaniu).

Jak to działa?

Z Jednostek GSS (offsetów) mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa – w tym te, które podejmują działania redukcyjne zgodne z procedurami przyjmowanymi w ramach dobrowolnych programów lub standardów, np. takimi jak GHG Protocol. Należy pamiętać, że część takich standardów dopuszcza stosowanie offsetów w ograniczonym zakresie albo w ściśle określonych przypadkach (tak np. standard SBTi). Oferujemy pomoc w ocenie, w jakim zakresie Państwa przedsiębiorstwo może korzystać z offsetów, celem osiągnięcia dobrowolnego lub obowiązkowego celu lub pułapu związanego z emisjami GHG.

Działania przedsiębiorstw nakierowane na ochronę środowiska oraz łagodzenie skutków zmian klimatu są istotną przesłanką, na podstawie której klienci wybierają dostawców usług czy sprzedawców produktów. W rezultacie mogą stanowić istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej względem innych przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw podejmuje takie działania kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompensowanie (offsetowanie) emisji gazów cieplarnianych za pomocą działań redukcyjnych realizowanych przez podmioty trzecie – np. Uczestników Systemu GSS CERT – wspiera przedsiębiorstwo w łagodzeniu negatywnego wpływu generowanych emisji GHG na środowisko i klimat.

Określ ilość

Jeżeli nie posiadasz wyliczonego śladu węglowego, możemy skierować Cię do jednego z naszych zaufanych partnerów wykonujących takie usługi.

Otrzymaj od nas ofertę

Otrzymasz od nas ofertę zgodnie ze swoimi wymaganiami oraz dla określonej ilości offsetów.

Ustalmy warunki współpracy

Określimy warunki współpracy. Dla dużych zamówień określimy szczegóły transakcji.

Aktywuj konto GSS Cert

Będziesz mógł zarządzać swoimi offsetami w systemie IT, w tym będziesz mógł podjąć decyzję o ich umorzeniu (wykorzystaniu).

Kroki

  1. Policz ślad węglowy – obliczenie śladu węglowego (ang. “carbon footprint”), a więc sumy emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dane przedsiębiorstwo lub organizację jest elementem niezbędnym w procesie kompensowania. Przy obliczaniu śladu węglowego zalecamy korzystanie z podmiotów, profesjonalnie zajmujących się tą tematyką. GSS S.A. współpracuje z podmiotami, specjalizującymi się w obliczaniu śladu węglowego organizacji.
  2. Ustal poziom kompensacji. W zależności od wysokości śladu węglowego oraz czynników wpływających na generowanie przez organizację emisji GHG, należy ustalić działania redukcyjne oraz odpowiedni poziom emisji GHG podlegający kompensacji (offsetowaniu). Te przedsiębiorstwa, które ze względu na oczekiwania rynku lub przyjęte zasady CSR podejmują się na większy wkład w ochronę klimatu, mogą w większym stopniu skorzystać z offsetów. Pomagamy przy ustaleniu odpowiedniego, adekwatnego poziomu emisji GHG podlegający kompensacji.
  3. Ustal rodzaj jednostek. Do przeprowadzenia kompensacji emisji GHG można wybrać konkretny rodzaj jednostek redukcji albo rodzaj projektów, w których powstały Jednostki GSS. Dzięki temu masz możliwość wsparcia konkretnego projektu (np. pochodzącego z tego samego regionu) lub technologii wykorzystywanej w projekcie. Obecnie System GSS CERT umożliwia wybór spośród jednostek redukcji emisji zredukowanej (GSS-red), unikniętej oraz pochłoniętej (GSS-seq) – ale także wybór między Jednostkami pochodzącymi z konkretnych projektów.
  4. Ustal cenę i złóż zamówienie. Wspólnie ustalamy proponowaną cenę zakupu Jednostek GSS oraz regulujemy to stosowną umową lub zamówieniem zgodnie z regulaminem. Przy zawarciu umowy otrzymasz dostęp do systemu informatycznego (GSS IT), służącego zarządzaniu Jednostkami GSS.
  5. Dokonaj transakcji i otrzymaj jednostki redukcji emisji. Po zapłacie umówionej ceny, Administrator przenosi na Ciebie własność Jednostek GSS. Transakcja podlega zapisaniu w blockchain oraz ujawnieniu w Rejestrze, dostępnym za pośrednictwem systemu informatycznego (GSS IT). Od tego momentu możesz rozporządzać Jednostkami GSS – czy to w celu ich dalszej sprzedaży, czy to w celu umorzenia na rzecz swoją lub wybranego przez Ciebie innego przedsiębiorstwa.
  6. Kompensuj emisje GHG. Jednostki GSS mogą zostać wykorzystane do kompensacji emisji GHG powstałej w Twoim przedsiębiorstwie – poprzez przeprowadzenie procedury umorzenia Jednostek GSS.
  7. Otrzymaj certyfikat umorzenia. Informacja o umorzeniu każdej Jednostki GSS zostaje zapisane w blockchain oraz w Rejestrze. Potwierdzeniem umorzenia Jednostek GSS jest certyfikat. Jednostka umorzona nie może być przedmiotem obrotu – nie może być ona sprzedawana czy powtórnie wykorzystana.

Nie jesteś pewny jak możemy Ci pomóc? Nie zwlekaj skontaktuj się z nami już teraz!

Pomożemy Ci niezależnie od tego na jakim etapie zrównoważonego rozwoju znajdujesz się.