Fundusze inwestycyjne i duże przedsiębiorstwa

Offset węglowy: Znaczenie, korzyści i dlaczego warto to zrobić

Kompensacja emisji dwutlenku węgla to proces neutralizacji liczby emisji dwutlenku węgla, które dana osoba lub organizacja emituje w trakcie wykonywania określonej czynności lub w trakcie swojej działalności.

Program kompensacji emisji dwutlenku węgla działa na tej zasadzie, że dwutlenek węgla pochłonięty przez atmosferę może zniwelować dwutlenek węgla wyemitowany gdzie indziej.

 

 

Dlaczego firmy korzystają z offsetów węglowych?

Coraz częściej organizacje ze wszystkich sektorów uznają, że strategie proekologiczne są „właściwym rozwiązaniem” w ramach szerszej kultury etycznej i zorientowanej na ESG (zrównoważnony rozwój). Są one również pod publiczną presją, aby poprawić swoje wyniki w zakresie ESG.

Raporty ESG stają się coraz bardziej przejrzyste, wymogi dotyczące ujawniania informacji stają się coraz bardziej rygorystyczne, a wyniki raportowania są wykorzystywane do oceny i oszacowania potencjału Państwa organizacji jako inwestycji, partnera biznesowego i dostawcy.

Załóżmy, że Państwa działalność generuje znaczne ilości węgla. W takim przypadku kompensacja emisji dwutlenku węgla przez firmę może być jedynym realistycznym sposobem na osiągnięcie znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla, przynajmniej w krótkim okresie.

Nasza oferta dla dużych podmiotów

Jako operator systemu możemy dostarczyć Państwu duże ilości offsetów węglowych na indywidualnie dobranych warunkach. Niezależnie od tego czy chcą Państwo potraktować zakup offsetów w celach inwestycyjnych lub wykorzystać je do obniżenia śladu węglowego swojego portfela inwestycyjnego, oferujemy wsparcie w całym procesie.

Other services