Członkini rady naukowej GSSCert

Dr hab. Alina Kowalczyk – Juśko, prof. UP

Biografia

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktor habilitowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, szczególnie energetycznym wykorzystaniem biomasy, w tym w procesie fermentacji metanowej. Współpracuje z wytwórcami biogazu rolniczego, konsultując dobór substratów i postępowanie z masą pofermentacyjną w aspekcie technicznym, prawnym i środowiskowym. Współautorka licznych artykułów (m.in. w czasopismach: Energy; Ecological Indicators; Agriculture, Ecosystems & Environment; Separation Purification Technology, Ecological Engineering, Energies, Environmental Technology; Water) i książek (m.in.: Biogaz rolniczy – odnawialne źródło energii; Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska; Poferment nawozem dla rolnictwa), dotyczących głównie odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Odbyła staże naukowe w uczelniach zagranicznych (Politechnika w Beja, Portugalia; Politechnika Lwowska, Ukraina; Politechnika Kreteńska w Chanii, Grecja; Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina). Brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, związanych z tematyką OZE (m.in. Produkcja i wykorzystanie biomasy wybranych gatunków roślin na cele energetyczne; Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach; Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model społecznej partycypacji mieszkańców (PolBioNet); Assessment of biogas production risks in the Baltic Sea Region from the perspective of management of nutrient matter (ToR Biogas); Towards Green Transition Facility; Investing in Renewable Energies for Agriculture (AgroRES). Jej pasje to podróże i żeglarstwo. Mieszka w Zamościu.

Pozostali członkowie rady