Członkini rady naukowej GSSCert

Dr inż. Magdalena Rogulska

Biografia

Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor inżynierii rolniczej.

1973 – 2005 pracownik IBMER

programista, analityk systemowy, specjalista w zespole EC BREC

2006 - Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO)

kierownik Zespołu Odnawialnych Źródeł Energii (ECBREC)

2007 - 2009 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO)

zastępca dyrektora ds. energii odnawialnej

2011 - 2019 Przemysłowy instytut motoryzacji PIMOT

główny specjalista ds. energii odnawialnej

2019 - obecnie

niezależny ekspert, kierownik projektu REGATRACE w UPEBI

Koordynator projektów badawczych i demonstracyjnych z obszaru OZE finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (DG Research, DG TREN, Horyzont 2020). Ekspert oceniający projekty EU w ramach 6-go i 7-go Programu Ramowego EU jak również Horyzont 2020.

Pozostali członkowie rady