Członkini rady naukowej GSSCert

Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW

Biografia

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu produkcji biogazu i zagospodarowania pofermentu, nawozowego wykorzystania odpadów organicznych oraz rolnictwa niskoemisyjnego. Od lat prowadzi badania dotyczące emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Autor i współautor licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Była kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów badawczo-wdrożeniowych. Członek Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo SGGW w Warszawie oraz Rady Programowej Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW w Warszawie.

Pozostali członkowie rady