Członek rady naukowej GSSCert

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

Biografia

Rocznik 1951. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (1975 r.) ze specjalnością ekonomika i organizacja pracy. Doktorat (1981 r.) i habilitacja (1995 r.) z zakresu Ergonomii. Profesura w 2005 r. Obecna przynależność naukowa: dziedzina – nauki inżynieryjno – techniczne; dyscyplina – inżynieria mechaniczna.

Specjalizacja naukowa w obszarach:

Autor, bądź współautor, ok. 300 publikacji naukowych. Członek kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji naukowych w kraju i za granicą. Kierownik lub współwykonawca projektów naukowych, współautor krajowych i międzynarodowych patentów.
Staże naukowe w Szwajcarii (Politechnika- ETH – w Zürichu), Kanada (UBC, Vancouver), Austria (Landeskammer Graz) i Niemcy (Berlin).

Niektóre pełnione dotychczas funkcje:

Członek: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (PTIR), Komisji Ergonomii przy PAU, Komitetu Ergonomii przy krakowskim oddziale PAN, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej (POLSITA) , Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE). Współpraca popularyzatorska z Telewizją Polską

Pozostali członkowie rady