Dołącz
Dołącz do systemu

Jednym z głównych założeń Systemu GSS Cert jest promowanie projektów prośrodowiskowych, które przyczyniają się do unikania lub pochłaniania emisji gazów cieplarnianych oraz zastępowania paliw kopalnych energią odnawialną. Włączanie takich projektów do GSS Cert jest jedną z podstawowych koncepcji systemu.

To właśnie uczestnictwo ekologicznych projektów, przyczyniających się do redukcji emisji CO2 daje możliwość odpowiedzialnym przedsiębiorcom kompensować swój ślad węglowy.

Dołącz do nas i uzyskaj wsparcie

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzającym: projektem pochłaniania emisji gazów cieplarnianych, instalacją produkującą odnawialną energię, lasem bądź areałem rolniczym możesz zostać częścią naszego projektu.

System GSS został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP, jako inicjatywa mająca na celu podnoszenie świadomości na temat ochrony środowiska.

Ideą stojącą za Systemem GSS Cert jest ekspercka, organizacyjna i finansowa pomoc organizacjom, które wdrażają działania proklimatyczne.
Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.

Zaufało nam już wielu partnerów z kilku krajów europejskich. Są wśród nich projekty biogazowni, czy pochłaniania emisji gazów cieplarnianych z lasów.

Uczestnictwo w systemie krok po kroku

Oto kilka kroków, dzięki którym możesz stać się częścią naszej społeczności:

 1. Zgłoś swoją chęć przystąpienia do systemu.
  Skontaktuj się z nami, zgłoś swoje zainteresowanie przystąpieniem do systemu. Pomożemy Ci w spełnieniu wszystkich wymogów systemu.
 2. Opracuj system monitorowania danych źródłowych zgodnie z wymaganiami systemu.
  Stworzenie systemu monitorowania danych źródłowych dotyczących emisji GHG jest niezbędnym wymaganiem uczestnictwa w systemie. Na jego podstawie kalkulowana jest uniknięta emisja GHG, która stanowi podstawę do uzyskania jednostek redukcji emisji.
 3. Wdróż system monitorowania danych.
  W oparciu o nasze doświadczenie, pomożemy Ci wdrożyć system monitorowania danych zgodny z Systemem GSS Cert.
 4. Uzyskaj walidację systemu przez zewnętrznego walidatora.
  Uzyskanie walidacji systemu gwarantuje zgodność z założeniami systemu oraz standardami UNFCCC i UE.
 5. Uzyskaj certyfikację.
  Zdobycie certyfikacji umożliwia wytworzenie jednostek redukcji emisji, które potwierdzają uniknięte emisje GHG.
 6. Odbierz jednostki redukcji emisji.
  Na podstawie zwalidowanego systemu i certyfikowanych danych, w systemie GSS Cert wygenerowane zostaną unikalne jednostki redukcji emisji potwierdzające osiągnięte oszczędności emisji gazów cieplarnianych.
 7. Zaoferuj jednostki redukcji emisji podmiotom zainteresowanym kompensacją.
  Wykorzystując narzędzia systemu GSS Cert możesz zaoferować przypisane do Twojej instalacji jednostki redukcji emisji przedsiębiorstwom zainteresowanym kompensacją emisji.

Zostań naszym partnerem. Dołącz do GSS Cert. Pomóż planecie. Uzyskaj dodatkowe korzyści. 

Wspólnie spłaćmy dług klimatowi!