Dzień dobry!

Dzień dobry!

Jak każdy żywy organizm, rośliny potrzebują substancji organicznych, by rosnąć i rozwijać się.
Poferment stanowi dla nich wspaniały naturalny suplement.

POFERMENT

Czym jest tajemnicza substancja w buteleczce?

Jeśli masz w rękach tajemnicza buteleczkę, wiedz, że to zeroemisyjny poferment, który stanowi naturalny suplement diety każdej rośliny.

A czym są te tajemnicze granulki?

Jeśli masz w rękach granulki, wiedz, że forma pelletu z pofermentu, który zapewnia stopniowe uwalniane składników co znacznie wydłuża działanie nawozu. Dzięki temu nasza roślinka dostaje w równomiernie rozłożonym w czasie, odpowiednie dawki substancji odżywczej.

Poferment pomoże Twojej roślince rozwinąć skrzydła (a raczej liście). Możesz go wykorzystać również do kwiatów, które pielęgnujesz na co dzień w Twoim domu, czy biurze.

Poferment substancją w pełni naturalną. Zawiera biomasę mikroorganizmów przeprowadzających proces fermentacji metanowej, nie przefermentowane związki organiczne, jest bogaty w składniki mineralne. Ma pH lekko zasadowe (powyżej 7 pH). Wysoki udział składników pokarmowych oraz wysoki udział azotu amonowego sprawiają, że roślina aż chce rosnąć.

Poferment ma też pozytywny efekt na ochronę klimatu. Jego wykorzystanie w rolnictwie, przyczynia się do zwiększenia zawartości materii organicznej w glebach. To z kolei sprawia, że bakterie w nim zawarte zwiększają możliwości pochłaniania CO2 przez glebę, na której poferment został zastosowany.

Jak dozować?

Nawóz ciekły stosujemy w rozcieńczeniu 1/10 porcji do podlewania roślin raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie. Oznacza to, że na każdy litr wody stosuj 100ml pofermentu. 

Warto może dodać, że substancja nadaje się do spożycia jedynie przez rośliny 😉

Nawóz w postaci pelletu, należy aplikować bezpośrednio do ziemi na głębokość paru cm oraz obficie podlać rośliny, ponieważ granulki rozpuszczają się pod wpływem wilgoci. Pellet należy stosować 1-2 razy na miesiąc, na jedną doniczkę przeznaczając 20-80 g preparatu (w zależności od jej wielkości). 

Pamiętaj, unikaj marnowania. Stosuj zasadę gospodarki obiegu zamkniętego.
Po wykorzystaniu
plastikowej doniczki na potrzeby Twojej roślinki, można użyć jej ponownie lub zanieść do lokalnej kwiaciarni, czy na stoisko z kwiatami na lokalnym bazarku. Tam na pewno się przyda.

Skąd się bierze poferment?

Poferment to masa pofermentacyjna powstająca z fermentacji biomasy w biogazowniach. Jest to naturalny produkt uboczny wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach biogazowni. Zgodnie z zasadą Gospodarki Obiegu Zamkniętego (circular economy), poferment znajduje swoje wykorzystanie w rolnictwie. Zastąpienie nawozu chemicznego nawozem organicznym (pofermentem) zwiększa właściwości odżywcze produktów rolnych. 

Co więcej, zastosowanie pofermentu w procesie nawożenia gleby zwiększa możliwości gleby do pochłaniania gazów cieplarnianych. Dzięki temu następuje sekwestracja gazów cieplarnianych, co prowadzi do redukcji emisji w atmosferze. Roczne pochłanianie CO2 w wyniku stosowania pofermentu pochodzącego z przeciętnego polskiej biogazowni może osiągnąć poziom nawet 10 000 ton CO2e rocznie

Dzięki temu powstaje tyle samo jednostek redukcji GSS-seq, które można wykorzystać do umorzenia emisji gazów cieplarnianych w organizacji.

Dlaczego biogazownie?

Efekt ekologiczny, który otrzymywany jest w wyniku redukcji emisji gazów cieplarnianych czy ich pochłaniania jest częścią starań polskich biogazowni w walce ze zmianami klimatu. 

Działania te wspiera System GSS Cert, który łączy prowadzących projekty redukcyjne z przedsiębiorstwami realizującymi redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Dlaczego biogazownie są dla nas tak ważne? Dlaczego jednostki redukcji pochodzące z projektów biogazowych są uważane za jednostki dobrej jakości?

Biogazownie są najbardziej przyjaznym i instalacjami dla środowiska wpisują się w krajobraz lokalny. Stanowią jeden z ważniejszych elementów łańcucha w gospodarce w obiegu zamkniętym. Biogazownie to jedyne instalacje OZE, które przetwarzają bioodpady w energię elektryczną i ciepło. Biogaz po oczyszczeniu stanowi doskonałe paliwo zarówno do instalacji cieplnych jak i jako zamiennik dla gazu ziemnego kopalnego.

Niewykorzystane bioodpady stanowią dla środowiska duży problem i są źródłem ogromnej emisji gazów cieplarnianych.  Szacuje się, że w Polsce generuje się rocznie ponad 100 mln ton bioodpadów, które lądują na polach uprawnych i składowiskach. Stanowi to ekwiwalent ok. 8 mld m3 biogazu, z którego ponad połowa stanowi czysty metan. Gaz ten uwalniany jest do atmosfery powodując znaczny efekt cieplarniany.  Metan jest 28 razy bardziej emisyjny niż CO2. Uwalnianie metanu powoduje utratę potencjalnego wsadu do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Dzięki działalności biogazowni, część bioodpadów wykorzystywanych jest w obiegu zamkniętym (circular economy), jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła

Mamy zatem potrójny efekt ekologiczny. Po pierwsze, bioodpady są wykorzystywane poprzez zagospodarowanie ich na cele energetyczne. Po drugie, produkowana jest zielona energia w postaci OZE z biogazowni. Po trzecie, powstały jako produkt uboczny poferment jest wykorzystywany jako naturalny i wysokiej jakości nawóz organiczny. 

To wszystko powoduje, że w wyniku pracy biogazowni, ma miejsce redukcja emisji gazów cieplarnianych, w procesie emisji zredukowanej, unikniętej oraz pochłoniętej

Do wyliczenia wielkości osiągniętej redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych, służy tzw. scenariusz odniesienia. Jest to hipotetyczny scenariusz, gdzie analizuje się, ile gazów cieplarnianych zostałoby wyemitowanych oraz co stałoby się z odpadami przerobionymi w biogazowni, gdyby ta instalacja nie istniała. Analizowany jest cały cykl życia substratów, które trafiły do instalacji od momentu ich powstania aż do momentu ich utylizacji.

Analogiczne obliczenia wykonywane są dla produktów biogazowni. Odejmując emisje związane z pracą biogazowni, otrzymujemy bilans korzyści dla klimatu.

Sprawdzana jest każda tona surowca oraz każda ilość energii dostarczonej do odbiorców zewnętrznych.

Wszystkie dane oraz obliczenia podlegają każdorazowo niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przez akredytowane organizacje. Cały ten proces jest nieodwracalnie dokumentowany, a System GSS umożliwia prześledzenie pełnej ścieżki wszystkich informacji dla każdego certyfikatu GSS, od momentu ich powstania, aż do chwili jego umorzenia.

Należy dodać, że biogazownia daje miejsca pracy. Każda instalacja to  kilkadziesiąt miejsc pracy. Właściciele kładą nacisk na zrównoważone zatrudnienie, często jest to miejsce pracy zarówno dla kobiet i mężczyzn. Biogazownie to również element inwestycji, które często są wykonywane przez polskie firmy. W tych instalacjach większość prac inwestycyjnych jak i serwisowych wykonywany jest przez polskie firmy.

Zaangażuj się z nami w walkę ze zmianami klimatu!

Zacznij działać już dziś!

Misją GSS Cert jest umożliwienie transformacji klimatycznej przedsiębiorcom. Zadanie to postrzegamy jako część naszej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Naszymi działaniami spłacamy dług klimatyczny. 

GSS CERT to międzynarodowy, dobrowolny program redukcji emisji gazów cieplarnianych, który obejmuje projekty z sektorów zagospodarowania odpadów i produkcji energii odnawialnej oraz LULUCF. 

GSS Cert oferuje certyfikowane jednostki redukcji  emisji w postaci Jednostek GSS

GSS-red – reprezentuje redukcję lub uniknięcie emisji GHG,  

GSS-seq – reprezentuje pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji GHG w procesie biologicznym z wykorzystaniem procesów naturalnych,

GSS-tec – reprezentuje pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji GHG w procesie mechanicznym/chemicznym z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych.

Zakup jednostek redukcji emisji GSS umożliwia osiągnięcie zeroemisyjności przedsiębiorstwa, usług lub produktów.

Kompensacja emisji z GSS Cert

GSS Cert oferuje kompensację jednostkami redukcji emisji zredukowanej, unikniętej oraz pochłoniętej.

Twoja firma stoi przed zadaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych, a Ty nie wiesz jak to zrobić? 

Kompensacja emisji w ramach Systemu GSS jest prostsza niż myślisz.

Napisz do nas, a my pomożemy ci osiągnąć zeroemisyjność.

Zaobserwuj nas w social mediach!

Odwiedź nas na naszym profilu na LinkedIN! 

#gsscert #netzero #climatechange #ekologia #klimat #zeroemisyjność #offsetowanie #kompensacjaGHG