O GSS CERT
W co wierzymy

Osiągnięcie celów redukcji emisji określonych w Porozumieniu Paryskim to zadanie, które muszą podjąć nie tylko rządy, ale także firmy i osoby prywatne. Łagodzenie niechcianych skutków zmian klimatycznych będzie naszym wspólnym celem na przyszłe dziesięciolecia.

Misja GSS CERT

Misją GSS Cert jest umożliwienie transformacji klimatycznej przedsiębiorcom.

 

SPŁACAMY DŁUG KLIMATYCZNY

Misją GSS Cert jest umożliwienie transformacji klimatycznej przedsiębiorcom. Zadanie to postrzegamy jako część naszej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Naszymi działaniami spłacamy dług klimatyczny. 

To właśnie odpowiedzialność za nasze działania wobec natury i przyszłych pokoleń jest dla nas najwyższą wartością. Ochronę klimatu dla przyszłych pokoleń możemy osiągnąć tylko dzięki zrównoważonemu wzrostowi i dążeniom ku neutralności klimatycznej. 

GSS Cert cechuje wysoka jakość, która zapewnia, że podejmowane przez nas działania prowadzą do realnych redukcji gazów cieplarnianych. Prawdziwych zmian na lepsze.

Wierzymy, że nasza praca stanowi ważny wkład w kierunku osiągnięcia celów postawionych przed ludzkością w ramach Celów Klimatycznych ONZ. Ufamy, że jesteśmy gotowi pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć zeroemisyjność.

Wartości i wizja GSS Cert

Wartości GSS Cert:

  • odpowiedzialność za naturę i przyszłe pokolenia 
  • zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna
  • jakość świadczonych usług i oferowanych produktów

Wizja:
Pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć zeroemisyjność.