GSS CERT: wysokiej jakości offsety śladu węglowego
WE REPAY THE CLIMATE DEBT

Problem z którym się mierzymy:
Globalne ocieplenie powodujące zmiany klimatu ziemii
Wzrost średniej temperatury powietrza w atmosferze Ziemi o 1,01℃ od 1880 r.
Wzrost średniej temperatury powietrza w atmosferze Ziemi o

1,01℃

od 1880 r.
Wzrost średniej anomalii temperatury powierzchni oceanów o 0,7℃ w ciągu ostatnich 100 lat.
Wzrost średniej anomalii temperatury powierzchni oceanów o

0,7℃

w ciągu ostatnich 100 lat.
Globalne ocieplenie:
Jak realny jest to problem
w przeciągu ostatniej dekady roczne zmniejszenie powierzchni lasów na świecie wyniosło 4,7 mln ha Jest to powierzchnia zbliżona do powierzchni Danii.
w przeciągu ostatniej dekady roczne zmniejszenie powierzchni lasów na świecie wyniosło

4,7 mln ha

Jest to powierzchnia zbliżona do powierzchni Danii.
Liczebność populacji płazów, ptaków, ryb, ssaków i gadów spadła o 68% w ciągu ponad 4 dekad.
Liczebność populacji płazów, ptaków, ryb, ssaków i gadów spadła o

68%

w ciągu ponad 4 dekad.
Średnia liczba zanotowanych przypadków bielenia rafy koralowej wzrosła z 8 przypadków rocznie w latach 80-tych XX w. do 26 przypadków rocznie w ciągu ostatniej dekady.
Średnia liczba zanotowanych przypadków bielenia rafy koralowej wzrosła z 8 przypadków rocznie w latach 80-tych XX w. do

26

przypadków rocznie w ciągu ostatniej dekady.
Średnia pokrywa lodowa na Morzu Arktycznym zmniejszyła się o 40% od 1980 r.
Średnia pokrywa lodowa na Morzu Arktycznym zmniejszyła się o

40%

od 1980 r.
Globalne ocieplenie:
Co je spowodowało?
final-info-cause-people
Wzrost światowej populacji
Na Ziemi jest

8 razy

więcej ludzi niż 200 lat temu.
final-info-cause-factory
Industrializacja i globalizacja
Produkcja przemysłowa wzrosła

20 krotnie

w ciągu ostatnich 100 lat.
final-info-cause-emissions
Emisja gazów cieplarnianych
Stężenie CO2 w atmosferze osiągnęło

418 ppm

i jest niemal 2 razy wyższe niż średnia w historii Ziemi.
Globalne ocieplenie:
Jakie czekają nas konsekwencje?
Wzrost temperatury o 0,63
Wzrost temperatury

0,63℃

Roczna globalna emisja gazów cieplarnianych w 2021 r. = 36,4 mld ton CO2e. Każde 1000 Gt emisji CO2 = wzrost temperatury o 0,63℃.

Dojdziemy do tego punktu już w 2049 roku.

Każdego roku działalność człowieka powoduje ponad 36 mld ton emisji CO2e. Jeśli nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych, do 2049 r. spowodujemy wzrost globalnej temperatury powierzchni Ziemi o 0,63℃.

Wzrost poziomu oceanów o 1m
Wzrost poziomu oceanów

1m

Światowy średni poziom oceanów może wzrosnąć aż o 1 metr do 2100 r. i do 5 metrów do 2150 r.
Ilość ekstremalnych zjawisk takich jak upały i susze wzrosła 4 krotnie
Ekstremalne upały i susze

4 razy

Częstotliwość ekstremalnych zjawisk temperaturowych, które w przeszłości występowały 2 razy w ciągu stulecia, wzrośnie do 80 razy na stulecie. Doprowadzi to do 4 razy częstszych susz.
Migracje ludności 216mln
Migracje ludności

216mln

Do 2050 r. ponad 216 mln osób może zostać zmuszona do migracji w granicach swoich państw z powodu zmian klimatycznych.
Globalne ocieplenie:
Jakie działania podjęto?
Rio de Janeiro
Brazylia 1992 r.
Rio de Janeiro
Brazylia

1992 r.

Międzynarodowe działania na rzecz zmian klimatu nabrały tempa 30 lat temu, kiedy 175 krajów podpisało w 1992 r. deklarację z Rio w sprawie środowiska i rozwoju.

Kioto
Japonia 1997 r.
Kioto
Japonia

1997 r.

W 1997 r. międzynarodowe porozumienie Protokół z Kioto ustanowiło ogólnoświatowe mechanizmy redukcji emisji Wspólnego Mechanizmu Wdrożeń (JI) i Czystego Rozwoju (CDM).

1 mld
ton
Mechanizm CDM – suma średnich rocznych redukcji emisji GHG wszystkich projektów w krajach rozwijających się to ponad 1 mld ton CO2e. To ekwiwalent rocznych emisji Francji i Niemiec.
648
projektów
Mechanizm JI – 648 projektów redukcyjnych zrealizowanych w krajach uprzemysłowionych.
Od tego czasu powstało 17 międzynarodowych i regionalnych systemów handlu uprawnieniami do emisji, obejmujących 35 krajów odpowiedzialnych za ponad 40% światowych emisji CO2.
Paryż
Francja 2016 r.
Paryż
Francja

2016 r.

W 2016 r. 193 kraje ratyfikowały porozumienie paryskie, w którym wyznaczono cele: utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej i osiągnięcie bezemisyjności do 2050 r.
97%

97,5% stron członkowskich UNFCCC podpisało porozumienie paryskie.

84%

84% państw zadeklarowało krajową kontrybucje w redukcję emisji GHG (INDC).

53%

53% wynosi poziom redukcji emisji GHG w złożonych deklaracjach NDC.

Deklaracje 2020 r.
Deklaracje

2020 r.

Przez ostatnią dekadę zdecydowana większość wiodących światowych firm podjęła działania w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego i osiągnięcia zeroemisyjności.

ponad
60
firm

Tylko w 2020 r. ponad 60 międzynarodowych firm zadeklarowało, przyjęcie firmowej strategii zmierzającej do osiągnięcia zeroemisyjności w najbliższych dekadach.

ponad
2000
firm

Ponad 2000 firm na całym świecie zadeklarowało wdrożenie planu zeroemisyjności.

20%

20% największych przedsiębiorstw na świecie zapowiedziało osiągnięcie zeroemisyjności.

Przed nami jeszcze wiele starań
stań się częścią lepszego jutra!